Colegiul Național Pedagogic

Autentificare

 ADMITERE LA CLASA a IX-a,

SPECIALIZAREA ÎNVAŢĂTORI-EDUCATOARE

AN ŞCOLAR 2018- 2019

Calendarul înscrierii la Liceul Pedagogic “Spiru Haret” Focșani, filiera vocaţională, specializarea învățători-educatoare, este următorul:

 • 10-11 mai – eliberarea anexelor fișei de înscriere pentru elevii absolvenți care doresc să participe la probele de aptitudini, eliberată de unitatea școlară unde a absolvit elevul;
 • 14-15 mai –  înscrierea la probele de aptitudini;
 • 16-18 mai – desfășurarea probelor de aptitudini;
 • 22 mai – afișarea rezultatelor la probele de aptitudini.

 

                 Înscrierea se efectuează la secretariat în intervalul orar 08.00- 16.00.

 

 • Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:
 1. Fişa de înscriere tip eliberată de unitatea şcolară unde a absolvit elevul;
 2. Adeverință medicală care să ateste că elevul este apt pentru proba sportivă;
 3. Copie legalizată certificat naștere;
 4. Copie carte identitate.

 

 • Probele de aptitudini sunt următoarele:
 1. Comunicare-dicție;
 2. Educație plastică;
 3. Educație muzicală ;
 4. Educație fizică.

 

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A PROBELOR DE APTITUDINI

ÎN VEDEREA ADMITERII LA CLASA a IX-a,  PROFIL VOCAȚIONAL,

 SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTORI- EDUCATOARE,  AN ȘCOLAR 2018-2019

 

PROBA - COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

                                  -16 MAI 2018 - ORA 8.00

PROBA – EDUCATIE MUZICALĂ

                                  - 16 MAI 2018 - ORA 14.00

 

 

PROBA – EDUCATIE PLASTICĂ

                                 - 17 MAI 2018 - ORA 8.00

     

PROBA – EDUCATIE FIZICĂ

                                 - 18 MAI 2018 - ORA 7.30

 

NOTĂ: Aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ ADMIS/RESPINS. Candidaţii respinşi la o probă, nu mai pot participa la următoarele probe. Repartizarea la clasele a IX-a, profil vocaţional, specializarea  învaţători- educatoare va fi facută din randul candidatilor declaraţi admişi la aceste probe, numai după susţinerea examenelor de Evaluare Nationala, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

 

PROBA DE APTITUDINI- EDUCAŢIE FIZICĂ

CERINŢE:

a)reproducerea dupa model a 2-3 exerciţii de influenţare selectivă a aparatului locomotor;

b) 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor       a V-a şi a VI-a, executate izolat;

c) alergare 600 m fară cerintă de timp(implică un efort moderat).

Aptitudinile investigate sunt:

1.Memoria motrică si coordonare;

2.Starea functională a coloanei vertebrale;

3. Functia normală a sistemului cardio-respirator.

 

PROBA DE APTITUDINI- EDUCAŢIE PLASTICĂ

CERINŢE: Studiu de natura statică- grup de obiecte;

Cerinţe specifice: paginaţie, construcţia formelor, respectarea proporţiilor, culoare în contraste la cererea comisiei de examen

Elevii vor avea pentru această probă:

- BLOC DE DESEN FORMAT A3

- CULORI TEMPERA LA TUBURI

- PALETA DE CULORI

- PENSULE MOI DIN PAR NATURAL

- CREION NEGRU

TIMP DE LUCRU - 2 ORE

BIBLIOGRAFIE- manual cls. a VII-a; cls. a VIII-a; lecţiile legate de ,,studiul după natură" şi contraste cromatice.

 

PROBA DE APTITUDINI- EDUCAȚIE MUZICALĂ

CERINȚE:

I. VERIFICAREA APTITUDINILOR MUZICALE :

a) Auz muzical – sunete izolate la pian de reprodus cu vocea;

b) memorie muzicală - fragmente melodice cantate la pian- reproducere vocală;

c) simtul ritmic – formule ritmice simple cu bătăi din palme – reproducere;

d) calităti vocale – un cantec la alegerea candidatului si unul la alegerea comisiei dintr-un repertoriu de 10 cantece invatate in clasele I –VIII( cantece patriotice, religioase, colinde, etc).

II. Structura gamei DO major si arpegiul ei. Intonarea gamei si a arpegiului

 

PROBE DE APTITUDINI - COMUNICARE IN LIMBA ROMANA

a) Lectură la prima vedere;

b) Participarea la un dialog cu membrii comisiei pe o temă dată (se verifică, prin dialog, capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv si receptiv in relaţia cu partenerul de discutie).

Aptitudinile investigate sunt:

1.Dicţia

2.Exprimarea argumentată a unui punct de vedere.

 

PROGRAM DE PREGĂTIRE

PENTRU PROBELE DE APTITUDINI

MARŢI 15.05.2018

Educaţie plastică : ora 10.30-12.00

Educaţie muzicală: ora 12.00-13.30