Admitere cls a IX-a, profil vocaţional, specializare învăţători-educatoare.

Calendarul înscrierii la Colegiul Naţional Pedagogic “Spiru Haret” Focșani, filiera vocaţională, specializarea învățători-educatoare, este următorul:

 • 08-09 mai – eliberarea anexelor fișei de înscriere pentru elevii absolvenți care doresc să participe la probele de aptitudini, eliberată de unitatea școlară unde a absolvit elevul;
 • 13-14 mai –  înscrierea la probele de aptitudini;
 • 15-17 mai – desfășurarea probelor de aptitudini;
 • 20 mai – afișarea rezultatelor la probele de aptitudini.

            Înscrierea se efectueaza la secretariat in programul orar 08.00- 16.00.

 • Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:
 • Fişa de înscriere tip eliberată de unitatea şcolară unde a absolvit elevul;
 • Adeverință medicală care să ateste că elevul este apt pentru proba sportivă;
 • Copie legalizată certificat naștere;
 • Copie carte identitate.
 • Probele de aptitudini sunt următoarele:
 • Comunicare-dicție;
 • Educație plastică;
 • Educație muzicală ;
 • Educație fizică.

PROBE DE APTITUDINI – COMUNICARE IN LIMBA ROMANA

a) Lectură la prima vedere;

b) Participarea la un dialog cu membrii comisiei pe o temă dată (se verifică, prin dialog, capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv si receptiv in relaţia cu partenerul de discutie).

Aptitudinile investigate sunt:

1.Dicţia

2.Exprimarea argumentată a unui punct de vedere.

PROBA DE APTITUDINI- EDUCATIE MUZICALA

 1. Verificarea aptitudinilor muzicale:
 2. Auz muzical – sunete izolate la pian de reprodus cu vocea;
 3. Memorie muzicală – fragmente melodice cantate la pian- reproducere vocala;
 4. Simţul ritmic – formule ritmice simple cu batai din palme – reproducere;
 5. Calităţi vocale – un cantec la alegerea candidatului si unul la alegerea comisiei dintr-un repertoriu de 10 cantece invatate in clasele I –VIII( cantece patriotice, religioase, colinde, etc).
 6. Structura gamei DO major si arpegiul ei. Intonarea gamei si a arpegiului

PROBA DE APTITUDINI- EDUCAŢIE PLASTICĂ

CERINŢE: Studiu de natura statică- grup de obiecte;

Cerinţe specifice: paginaţie, construcţia formelor, respectarea proporţiilor, culoare incontraste la cererea comisiei de examen

Elevii vor avea pentru această probă:

 • BLOC DE DESEN FORMAT A3;
 • CULORI TEMPERA LA TUBURI;
 • PALETA DE CULORI;
 • PENSULE MOI DIN PAR NATURAL;
 • CREION NEGRU

TIMP DE LUCRU – 2 ORE

BIBLIOGRAFIE- manual cls. a VII-a; cls. a VIII-a; lecţiile legate de ,,studiul după natură,, şi contraste cromatice.

PROBA DE APTITUDINI- EDUCAŢIE FIZICĂ

CERINŢE:

 1. reproducerea dupa model a 2-3 exerciţii de influenţare selectivă a aparatului locomotor;
 2. 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor  a V-a şi a VI-a, executate izolat;
 3. alergare 600 m fară cerintă de timp (implică un efort moderat).

Aptitudinile investigate sunt:

 1. Memoria motrică si coordonare;
 2. Starea functională a coloanei vertebrale;
 3. Functia normală a sistemului cardio-respirator.

PROBA – COMUNICAREÎN LIMBA ROMÂNĂ

                                        -15MAI 2018 – ORA 8.00

PROBA – EDUCATIEMUZICALĂ

                                        –15 MAI 2018 – ORA 14.00

PROBA – EDUCATIEPLASTICĂ

                                        –16 MAI 2018 – ORA 9.00

PROBA – EDUCATIEFIZICĂ

                                       –17 MAI 2018 – ORA 7.30

NOTĂ: Apreciereaprobelor de aptitudini se face pe bază de calificativ ADMIS/RESPINS.Candidaţii respinşi la o probă, nu mai pot participa la următoarele probe.Repartizarea la clasele a IX-a, profil vocaţional, specializarea  învaţători- educatoare va fi facută dinrandul candidatilor declaraţi admişi la aceste probe, numai după susţinereaexamenelor de Evaluare Nationala, în ordinea descrescătoare a mediilor deadmitere.

Candidaţii înscrişi la probele deaptitudini pentru admiterea la clasa a IX-a, filiera vocaţională, specializareaînvățători-educatoare, pot participa la pregătirea în vederea susţineriiexamenului, la disciplinele:

 • Educaţie  plastică,marţi, 14.05.2019, între orele 9.00-11.00
 • Educaţie fizică, marţi, 14.05.2019, între orele11.00-12.30
 • Educaţie muzicală, marţi, 14.05.2019, între orele12.30-14.00