ÎNSCRIEREA ÎN CLASA A V-A, CU
PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE


  • Începând cu anul școlar 2019-2020, Colegiul Național Pedagogic ”Spiru Haret” Focșani înființează clasa a V-a (25 de locuri) cu profil intensiv engleză. Conform procedurii MEN nr. 32530/27.05.2019 în cazul în care, după încheierea etapei de înscriere a candidaților, numărul total al elevilor înscriși pentru clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze este mai mare decât numărul de locuri aprobat, se susține testul de competență la limbaengleză.
  • Pentru informații suplimentare legate de metodologia, calendarul și tematica de concurs, vă invităm să urmăriți website-ul (www.pedagogicfocsani.ro) și/sau avizierul școlii.